اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

حزب جمعیت فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه و تنش‌زا خواند

مشاهده در منبع اصلی