اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

در مسابقات بایسکل رانی بریدمل مسعود حایز مقام اول گردید

کابل 23دلو باختر
مسابقات بایسکل رانی که میان تیم های  نهاد های شاروالی کابل، فدراسیون بایسکل رانی، شبکه حمایت جامع مدنی و اداره ملی حفاظت از محیط زیست،  بنیاد پوپل در کابل برگزار شد ، بریدمل مسعود ورزشکار  کلوپ سپورتی حایز مقام اول  گردید .
به گفته  تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت ملی در این رقابت 400 ورزشکار ذکور و 160 ورزشکار دختر شرکت داشتند.
به گفته وی دراین مسابقات بایسکل رانی  تیم 9 نفری  اردوی ملی افغانستان که از سوی   دگروال محمد اشرف " تقدیر" آمر سپورت ریاست تعلیم و تربیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی  رهبری می شد، مسعود بریدمل کلوپ سپورتی حایز مقام اول  ، فخرالدین محصل اکادمی ملی نظامی حایز مقام دوم و عبدالحکیم بریدمل مرکز تعلیمی نظامی کابل مقام سوم را از آن خود نمود .
در پایان مراسم تحایف تهیه شده ازسوی  شاروال کابل ، نماینده ریاست اجراییه و ریاست محیط زیست برای برندگان تفویض گردید . نالان

مشاهده در منبع اصلی