اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

کشته شدن بیست وشش داعشی درننگرهار

شهرجلال آباد 29 دلو باختر
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان درجریان بیست وچهارساعت گذشته در ولسوالی های اچین،  هسکه مینه  و کوت آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های زمینی وهوایی ، بیست وشش عضو گروه داعش کشته شدند.
اوگفت این داعشیان مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درولایت ننگرهار جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز سه ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شدند.
این انبار ها  ازولسوالی های دوربابا و رودات کشف شد وچندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی