اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

وضع جوی بعضی از منطق کشور

کابل باختر  29  دلو
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(1-
سالنگ شمالی، ابارندگی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(منفی 6-)
سالنگ جنوبی، بارندگی  بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(منفی 7)
قندهار، آابر بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4)
بامیان ، ابر  بارندگی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(منفی 10)
هرات، بارندگی بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(5)
فراه، ابر  بارندگی درجه حرارت(23) پاینترین(12)
مزار شریف، ابر بارندگی درجه حرارت(10) پاینترین(2)
کندز، آابر  بارندگی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(6-)
جلال آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(7)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(منفی  6-)
لشکرگاه، آفتابی درجه حرارت(23) پاینترین(8)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(4)
جبل السراج، ابر  بارندگی درجه حرارت(13) پاینترین(6-)
میمنه، آابر  بارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(5)
تالقان، ابر  بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(منفی  1-)
فیض آباد، ابر بارندگی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(5-)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(منفی 5-)
قلعه نو، آابر  بارندگی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(1-)
فیروز کوه ، بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پائینترین(منفی 4-)
شبرغان ، آابر بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(5-)
طلوع آفتاب(6) و (34) دقیقه و غروب آن(5) و (40) دقیقه.
مومنه احمد یار

مشاهده در منبع اصلی