اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

رییس جمهور: افغانستان بدون بازگشت مهاجران تکمیل نخواهد شد

رییس جمهور اشرف غنی در سالروز خروج اردوی شوروی از افغانستان گفت: کشور بدون بازگشت مهاجران تکمیل نخواهد شد. اشرف غنی در مراسم سالروز خروج…

مشاهده در منبع اصلی