اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

شش جوان افغان با اشعار مهاجرت در آلمان جایزه گرفتند

دویچه وله – باختر26 دلو
شش پناهجوی افغان برنده جایزه شعری "الزه لسکر شولر"، شاعر مشهور یهودی آلمانی شدند. کلمات، احساسات و سرنوشت این نوجوانان مشترکات زیادی با این شاعر مشهور یهودی آلمانی دارند.
روایت های این پناهجویان زیر سن بدون همراه افغان در مورد فرار به اروپا، غم انگیز است. خانواده ها تنها پسران خود را به دور فرستاده بودند، نه دختران شان را. شماری از این نوجوانان هنگامی که احساس، آرزو و حرف های دل خود را برای خارجیان بیان می کردند، به گونه تعجب برانگیز پخته به نظر می رسیدند.
این شش جوان برنده جایزه، در یک پروژه شاعری که به ابتکار سوزانه کویلبل به راه انداخته شده بود، اشتراک کرده بودند. کویلبل به عنوان ویراستار در مجله "اشپیگل نیوز" آلمان کار می کند.
چنان به نظر می رسد که اشعار این پناهجویان خود را در "اذهان عام مردم جا می زنند". برنامه ریز این پروژه گفت: «همه در این پروژه سهم می گیرند، چه فقیر باشند یا غنی، چه داستان خوشی داشته باشند یا داستان غم انگیز.»
خلیل

مشاهده در منبع اصلی