اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

جاوید فیصل سخنگوی سپیدار چه می‌ خواهد؟

داکتر عبدالله در راس یک اداره نیمه اجرایی و نیمه سمبولیک با اتفاقات پیش‌ آمده میان حزبی‌ شان رسیدگی خام می‌ کند.

یکی از این رسیدگی‌ ها واکنش ریاست اجرایی در پیوند به اظهارات نور و احزاب منتقد از حکومت است. خامی برخورد داکتر عبدالله این است که یک‌ جوان به نام جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی را اجازه پاسخگویی در مقابل شخصیت مقتدری چون استاد عطا محمد نور می‌ دهد. جاوید فیصل با لباس‌ های قندهاری و لهجه‌ پیشاوری بی خیال و راحت می‌‌ آید، گپ‌های ارگ را در مقابل خواسته‌ های هم‌ تیمی‌ های جناب داکتر عبدالله بیان می‌ کند.

اگر این برخوردهای کوچک جلوه‌ دادن قضیه پیش آمده باشد به‌ نظر بنده کار درستی نیست. چرا جاوید فیصل هر از گاهی به نیابت از ارگ از جایگاه ریاست اجرایی در برابر سخنان نور واکنش نشان می دهد؟ چرا این جوانک مجهول‌ الهویه می‌خواهد ریاست اجرایی را در مقابل حامیان‌ اش قرار ‌دهد؟ ریاست اجرایی همان حق و سهمی است که به مخالفین سیاسی غنی رسیده است و یا امتیازی است که از غنی به زور گرفته‌ شده است؟

از این بیشتر در این موضوع نمی‌ پیچم که این اداره مربوط به کدام جناح می شود و چه کسانی این حق را گرفته اند و چه کسانی از آن استفاده برده اند/می‌ برند. اگر کسی باشد این پیام را به جناب داکتر عبدالله ریس اجرایی کشور برساند برایش می‌ گویم لطفا حساسیت این موضوع مهم را درک کنید حساسیت این موضوع بزرگتر از آن‌ است که شما فکر می‌ کنید. این موضوع شما را از نزدیک‌ ترین هم پیمان‌ هایتان دور کرده و مردم را عقده‌ ای‌ تر از قبل در مقابل‌ تان می‌ کند.

احمد جاهد

مشاهده در منبع اصلی