اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

نامه سرگشاده طالبان به کنگره امریکا

مشاهده در منبع اصلی