اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

اصلاحات آری، حذف و تصفیه نه

در حقیقت موضوع اصلاحات در هر جریان و پدیده‌ اجتماعی یک ضرورت مهم، اساسی و دایمی است اصلاحات لازمه‌ نیروبخشی، پویایی و تحرک در هر نهاد است.

با ذکر این مثال اگر جریان آب در یک آبگیر آنچنان متوقف شود که مدت های زیاد در همانجا بماند گندیده می شود و به محل زیست میکروب ها، انگل ها و سایر موجودات مضر و خطرناک مبدل می گردد و اگر جاری شود مطهر است و تطهیر کننده. حال اگر اصلاحات واقعا با نیت اصلاح و آوردن تغییرات مثبت در روند بهبود کاری ساختارها و سیستم های اداره‌ کشور به صورت دقیق مطابق با شرایط و با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی انجام شود کار نیکو و پسندیده ای است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.

با تاسف باید یادآوری بکنیم که عدم شفافیت از یک سو و مقرری های غیر اصولی و حتی در مباینت کامل با راهکار های توازن قومی و مشارکت ملی در افغانستان شک و تردید های فراوانی را در مورد اصلاحات به وجود آورده تا حدی که بخش های بزرگی از افکار عمومی به این روند اصلاحات حکومت تا حدی بد گمان هستند که می گویند «مبادا اصلاحات بهانه ای باشد برای حذف و تصفیه».

سلمانعلی ارزگانی

مشاهده در منبع اصلی