اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 13 اسد , 1397

تاجیک ها با قدرت در برار حکومت قد علم کردند

عطامحمد نور و هواداران او اعلام کرده‌ اند که اگر به خواسته‌ ها و مطالبات آنها رسیدگی و توافقنامه حکومت وحدت ملی عملی نشود و تیم اشرف‌ غنی همچنان به سیاست‌ های انحصاری و حذفی خود اصرار نمایند با کاروانی متشکل از سی هزار موتر از شمال کشور به سمت پایتخت حرکت و بزرگترین تظاهرات اعتراضی و مدنی را در کابل برگزار خواهند کرد.

با اینکه تاجیک‌ ها در حکومت به‌ ویژه در بدنه و رده‌ های میانی ادارات ملکی و نظامی حضور نسبتا قدرتمندی دارند اما تاکنون شاهد نبوده‌ ایم که حکومتی‌ های تاجیک در برابر طرفداران عطامحمد نور سینه سپر کرده باشند و به توجیه سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز ارگ و به دفاع از آن برخواسته باشند.

ممکن است بسیاری از حکومتی‌ های تاجیک با فعالیت‌ های عطامحمد نور و طرفداران او مخالف باشند اما اینقدر درک دارند که خود را در برابر آنها قرار ندهند و سپر فاشیسم نشوند زیرا آنها به‌ روشنی دریافته‌ اند که اگر حرکتی همانند حرکت عطا و طرفداران او انجام نگیرد تیم اشرف‌ غنی همانگونه که تاجیک‌ ها را از چوکی‌ های کلیدی و چوکی‌ های درجه اول به زیر کشیدند از بدنه حکومت و رده‌ های میانی نیز اخراج خواهند کرد.

ای کاش حکومتی‌ های ما نیز این درک را می‌ داشتند که بخاطر چوکی‌ های سمبلیک و فاقد صلاحیت شان خود را در برابر مردم شان قرار ندهند و به توجیه سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز و انحصاری ارگ نپردازند و اگر از مطالبات برحق و مشروع مردم شان دفاع نمی‌ کنند حداقل سکوت اختیار نمایند زیرا حرکت‌ های اعتراضی مردم ما در برابر سیاست‌ های حذفی و انحصاری ارگ اگر جایگاه و صلاحیت حکومتی‌ های مردم ما را بالا نبرد حداقل جایگاه‌ های فعلی آنها را تثبیت می‌ کند و تیم فاشیست ارگ بخاطر اینکه بیشتر مورد اعتراض قرار نگیرد از برکناری همین حکومتی‌ های فعلی ما خودداری خواهند کرد.

واضح است که اگر جنبش روشنایی و حرکت اعتراضی علیه سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز تیم مستقر در ارگ شکل نمی‌ گرفت یقینا بسیاری از حکومتی‌ های هزاره تاکنون سبکدوش و خانه‌ نشین می‌ شدند زیرا توان و زور اینها از جنرال دوستم و احمد ضیا مسعود بیشتر نبود من تعجب می‌ کنم که حکومتی‌ های هزاره و طرفداران آنها چرا در برابر حرکتی ایستاده و به پایه‌ های جریانی تیشه می‌ زنند که نه تنها باعث تضعیف آنها نشده بلکه حضور آنها را در جایگاه‌ ها و چوکی‌ هایشان تضمین و بیمه کرده است.

محمد نسیم جعفری

مشاهده در منبع اصلی