اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 13 اسد , 1397

یک مرد امریکایی افغانی الاصل به حبس ابد محکوم شد

یک مرد امریکایی افغان الاصل که به کارگزاری بم‌ها در یک ناحیۀ شهر نیویارک در سال ۲۰۱۶ متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد.
محکمه فدرالی ناحیه منهاتن نیویارک دیروز احمد خان رحیمی را به دست داشتن درانفجاری که در نتیجۀ آن ۳۰ نفر زخمی شد محکوم نمود.
یک بمب دیگریکه او جابه‌جا ساخته بود انفجار نکرد.
رحیمی ۳۰ ساله امریکایی متولد افغانستان است.
او در ماه اکتوبر گذشته در همۀ هشت مورد اتهام که بروی وارد شده بود به شمول استفاده از اسلحه کشتار دسته جمعی وبمب گذاری در یک مکان عام مجرم شناخته شده بود.
قاضی ریچارد بیرمن گفت که رحیمی کدام توضیح برای اعمال خود ارائه نکرد تا به مجازات کمتر از دوبار حبس ابد محکوم شود.
احمد رحیمی در محکمه گفته است که نسبت به کسی کینه و نفرت در دل ندارد ولی از تجربه زنده‌گی خود دریافته است که میان جمعیت مسلمانان و مردم امریکا چرا ناامیدی و نفرت وجود دارد.
او گفته است که چون سیمای یک مسلمان را داشته هنگام سفر از سوی مقامات اذیت شده‌است.

مشاهده در منبع اصلی