اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

قتل خانمی در هرات توسط شوهرش

مشاهده در منبع اصلی