اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

قتل خانمی در هرات توسط شوهرش

مشاهده در منبع اصلی