اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

حکومت زمینه استخراج غیرقانونی سنگ را فراهم کرده

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده و زمینه استخراج غیرقانونی فراهم گردیده است.

به نقل از جمهور، حیات الله نصرت رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ کشور روز سه‌شنبه24 دلو 96در یک نشست خبری در کابل از متوقف بودن روند استخراج قانونی معادن سنگ در کشور انتقاد کرد.

نصرت گفته است که از سه و نیم سال بدینسو استخراج قانونی سنگ در کشور به کلی متوقف شده و این مساله زمینه استخراج‌های غیر قانونی و غیر حرفه ای را مساعد کرده است.

وی بیان داشت که حکومت نه تنها که از صنعت استخراج و پروسس سنگ در کشور حمایت نکرده بلکه با توقف استخراج قانونی آن زمینه قاچاق سنگ را فراهم کرده و نهادهای خصوصی که در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند را نیز بشدت متضرر ساخته است.

به گفته وی از سال 2001 به اینسو بیش از 100میلیون دالر در صنعت سنگ سرمایه گذاری شده و سودهای سرشاری برای سکتور خصوصی و حکومت داشته اما از سه و نیم سال بدینسو با توقف استخراج سنگ، شرکت‌هایی که در این بخش کار می‌کنند غالبا با ورشکستکی روبرو شده اند.

نصرت خواهان توجه جدی حکومت برای احیای دوباره صنعت استخراج و پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور شده و تاکید کرد که حکومت با قانونی ساختن استخراج سنگ باید زمینه قاچاق و استخراج غیر قانونی آن را بگیرد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی