اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 15 اسد , 1397

زوال عصر تاجیک ها در اوج قدرت شان؟

اگر تاريخ ظهور و سقوط امپراطوران، دولت ها و حتی حكومت های خودمختار منطقه و قبيله ها را در جهان بررسی كنيم هرگز فرمانروایی نخواهيم يافت در اوج قدرت و عظمت دولت و مردم خود را به يک شخص تقريبا مجهول تسليم كرده باشد به استثنا افغانستان كه به دوره انتقالی معروف است.

زمانیکه طالبان شكست خورد يک صدا ملت فرماندهان نظامی، ارگان های دولتی و… در سراسر كشور به فرمانده كل قوا مارشال فهيم وفادار بودند. خداوند اين بزرگ مرد را رحمت كند مبارزات و خدمات زيادی در نبر با روس ها، پاكستان و طالبان داشت اما در اوج پيروزی عظمت و قدرت بزرگترين اشتباه جبران ناپذير تاريخ سياسی جهان را مرتكب شد و دولت و ملت را تقديم به يک انسان قبيله گرای متعصب كرد. وعده ديگر نظير عبدالله، قانونی بسم الله و…به عنوان مشاوران ناآگاه دخيل ماجرا بودند و به رهنمودهای استاد ربانی گوش نكردند.

آغاز فرايندی را كليد زدند كه به حذف سيستماتيک قدرت همه اقوام به ويژه تاجيک ها ختم شد امروزه در لبه پرتگاه قرار گرفته ايم هر چند به گفته آنها آرزوی مسعود را برآورد كرده اند كه خواستار يک حكومت مستقل فراگير ملی در سايه صلح و ثبات بود اما آيا واقعا شرايط موردنظر مسعود آماده بود؟ نه هرگزچنين نبود افغانستان توسط آمريكا اشغال شد.

كرزی جاسوس دستگاه اطلاعاتی آمريكا، مهره موردنظر ظاهرشاه، خدمتكار پاكستان و همكار انگليس از رهبران و پايه گذاران طالبان قوم گرای فاشيسم بود كه دولت را به وی تسليم كردند و گفتند رهبر خود را پيدا كرديم. طولی نكشيد رهبر پيدا شده به آنها برچسب جنگ سالار زد خطرناک تر از طالب آنها را معرفی كرد ترور، حذف و تفرقه را در ميان آنها به راه انداخت و از هيچ نوع تلاشی برای حفظ قدرت خود و سركوب تاجيک ها دريغ نورزيد.

جالب تر آن عده از فرومايگان تاجيک تا لحضه مرگ ناشرافتمندانه شان دوشادوش كرزی راه رفتند و هنوز هستند كسانیکه در كنار وی قرار دارند و آن را بزرگ خود می پندارند و عده ای ديگر در كنار غنی رفته اند و تن به يک زندگی ذلت بار همراه با خيانت به مردم خود داده اند اميد است رياست جمهوری غنی هديه باشد برای بيدار شدن تاجيک ها از خواب.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی