اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

آقای ترامپ! دموکراسی تان ارزانی خودتان

جناب رییس جمهور!
ما در جغرافیایی به نام افغانستان زندگی می کنیم که شاهد حضور نیروهای شما هفده سال قبل از امروز بود در روزهای نخستین حضور سیاسی نظامی شما در افغانستان نوعی خوش بینی نسبت به آینده بابت تحقق دموکراسی، آزادی بیان، رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان بوجود آمده بود که متاسفانه با سیاست ها و برنامه های چند پهلوی شما نسبت به مردم افغانستان و منطقه در باب مبارزه با تروریزم، مواد مخدر و افراطگرایی به یاس مبدل گردیده است.

مداخله صریح و شرم آور خارجی به شمول آمریکا در کج کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان و به قدرت رسانیدن اشرف غنی احمدزی این واقعیت را در ذهن مردم ما محکم کوبید که قدرت های بزرگ گاهی دروغ های بزرگ می گویند چون شما منحیث داعیه داران دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان دموکراسی را به پای منفعت خیلی ناچیزتان در محضر عام قربانی کردید.

بحث های مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، مساله حقوق بشر و تامین فضا برای تطبیق عدالت مباحث فربهی اند که در این مقال نمی گنجند اما به یک نقطه مهم که همه محورهای دیگر حول آن می چرخند توجه جنابعالی را معطوف می دارم. علیرغم آنکه می دانید معضل قدرت در افغانستان حل نشده باقی مانده و یگانه راه برای برون رفت از این معضل تقسیم آن بطور تدریجی مانند هرجای دیگر تا رسیدن به یک ساز و کار جامع و قابل قبول حقوقی است دیده شده از آغاز تا امروز نسبت به این مهم پروژه ای عمل کرده اید تا آنچه متناسب به جایگاه شما و درخور حال ما است.

دموکراسی که به واسطه حمایت سیاسی و مالی شما در افغانستان در بیشتر از یک و نیم دهه به تجربه گرفته شده بود با به قدرت رسیدن اشرف غنی احمدزی به واسطه حمایت صریح شما به بن بست و شکست منتهی و امروز مردم ما زیر سایه ی یک رژیم خودکامه و توتالیتر حیات ننگین و وحشتناکی را تجربه می کنند که در هیچ حوزه ای به حداقل نیازهای شان دسترسی ندارند. حق حیات، حق کار و حق آزادی های سیاسی و فعالیت های مدنی شان در هاله ای از تبعیض طاقت فرسا و خسته کن که از بالا اعمال می شود گیر کرده است.

رژیم تحت الحمایه ی شما در افغانستان اینکه با شرکای خود چه روز و حالی دارد به کسی پنهان نیست ولی شما و مردم دنیا شاهد بوده اید که این رژیم خودخواه و مغرور به تاسی از حمایت همه جانبه شما شب هنگام به چادرهای تحصن کنندگان مدنی یورش برده و سفاکانه و ناجوانمردانه تعداد کثیری را به گلوله بسته و با وسایط زرهی زیر گرفتند. این رژیم در حال مسدود کردن راه های برون رفت از وضع موجود به روی شهروندان خویش است، سازوکارهای انتخاباتی را دور زده است، شناسنامه ها را به گروگان گرفته و به هیچ وجه به فکر راه اندازی یک انتخابات شفاف و سالم به نفع مشروعیت و مردم سالاری نیست.

رژیم حاکم زیر عناوین ظاهرا آراسته و خوب درصدد تحکیم پایه های شبه دیکتاتوری خود است که به نحوی در زدوبندهای اخیر داخلی با شرکای خود حتی از موضع گیری یک جانبه سفارت شما در کابل نیز به نفع خود بهره برداری کرد.

آقای ترامپ!
به نمایندگی از مردم افغانستان از جنابعالی توقع دارم تا اگر دموکراسی آمریکایی برای کشورهایی چون افغانستان همین است که در نهایت از دل اش دیکتاتوری چون غنی بیرون می آید لطفا این تحفه خویش را پس بگیرید زیرا همه روزه شما با حمایت یک جانبه از این رژیم غیرملی و غیردموکراتیک خود را در برابر مردم افغانستان قرار می دهید که در نهایت به نفع حضور و منافع شما در افغانستان و منطقه نیست.

مردم ما امروزه میان دو استبداد در حال خورد و خمیر شدن اند. یک طرف استبداد حکومتی و دیگر استبداد ناشی از افراطی گری نیروهای متخاصم با نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
هرچه این دو استبداد در افغانستان عمر می کند و به طول می انجامد مسوولیت شما منحیث شریک استراتژیک افغانستان سنگین تر می شود و روزی حتما و ناچار به پاسخگویی در برابر دنیای مدرن و دموکراتیک خواهید بود.

برنا صالحی
25 دلو 1396 هجری شمسی
کابل_افغانستان

مشاهده در منبع اصلی