اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 اسد , 1397

خروج ارتش سرخ محصول پیروزی آمریکایی ها؟

می گویند پنجشنبه به مناسبت خروج ارتش سرخ شوروی رخصتی عمومی است.
اینکه شوروی ها چه وقت آمدند و چه وقت رفتند ارتباط می گیرد به تاریخ حالا چرا باید ما رخصت شویم؟

آمریکایی ها از خروج ارتش سرخ شوروی برد بسیار زیادی در سطح بین المللی داشتند چرا آنها رخصتی عمومی اعلام نمی کنند، پاکستانی ها امکانات و هزینه های پولی فوق العاده ای در رابطه به پروژه خروج شوروی از سوی کشورهای همپیمان شان دریافت کردند چرا آنها برای این منافع رخصتی عمومی در کشورشان اعلام نمی کنند و بسیاری از کشورها که در زمان جنگ سرد توانستند معادله جنگ را به نفع خود تغییر دهند آنها هیچگاه برای بازی های سیاسی خود و ملت خود را بیکار نمی سازند.

آنها برای فارغ ماندن ملت ما هر روز و هر لحظه فعالیت می کنند تا امنیت و ثبات کشورهای شان را در هرم تصامیم بین المللی تثبیت کنند و اما افغانستان در این میان همیشه کشته داد، هموراه قربانی پروژه های خروج و دخول سایر کشورها شد، بیاییم از خود سوال کنیم که ما به چه چیزی افتخار می کنیم، ما چه فایده ای در این جنگ سرد اعم از امکانات مالی و برد در عرصه بین المللی داشته ایم؟

مجاهدین در حقیقت در لایه های بیرونی این پیروزی بوده اند و یا حتی متاسفانه هیچ نقشی در تغییر اوضاع نداشتند آنها بصورت بی رحمانه ای توسط سازمان های استخباراتی و برنامه های توسعه ای سیاست در منطقه استعمال شدند. امروز ما بخاطر کدام فایده استراتژیک جشن موهوم را برگزار می کنیم؟ ما از کدام استقلالیت در افغانستان تجلیل می نماییم؟ از کدام روز شهید و هفته شهید که بیشتر جنبه فرمایشی دارد تا واقعیت های عینی از عمق خواسته های مردم این رخصتی های پروژه ای را گرامی می داریم و خود را از همه کار و زندگی انداخته و تعطیل می کنیم؟

در واقع دیگران روی خوشبختی های خود و بدبختی های ما رخصتی های بی حد و مرز توصیه می کنند و ما هنوز در پی نیافتن لقمه نانی در چرخه کند اقتصاد وارداتی خوشحال هستیم که پوزه سوسیالیزم و امپریالیزم و دیگر ایزم ها را به خاک مالیدیم.

ما هنوز در یک خودفریبی وحشتناک به سر می بریم و هنوز قبول نمی کنیم که خروج ارتش سرخ شوروی محصول پیروزی آمریکایی ها است نه ما، مایی که به نام های مختلف و در قالب طرح های دیگران کاپی وار بعنوان مهره سوخته آنان استفاده می شویم.
من به این رخصتی نه بعنوان یک ارزش در تاریخ افغانستان بلکه بعنوان تحمیق تاریخی که بر ملت ما تحمیل شده است می بینم.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی