مطالب مرتبط:

برگزاری انتخابات شفاف و احترام گذاشتن به رای واراده مردم ! تعهد تازه ء رئیس تازه کمیسیون انتخابات

مطالب اخیر