اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

پرده برداری از پلان تاریخی عطا محمد نور!

عطا محمد نور، والی بلخ در جمع هواداران خود از پلان تاریخی اش برای مقابله با انحصارطلبان قدرت پرده برداشت! عطا محمد نور در نشست…

مشاهده در منبع اصلی