اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

کشته شدن بیست داعشی در حمله های هوایی وزمینی درننگرهار

شهرجلال آباد 24 دلو باختر
بیست عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان درجریان بیست وچهارساعت گذشته در ولسوالی های رودات،  هسکه مینه  و اچین آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باختر گفت که دراین حمله های زمینی وهوایی ، بیست  عضو گروه داعش کشته شدند.
اوگفت این داعشیان مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درولایت ننگرهار جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز سه ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف چهار انبارجنگ افزارازمخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های کوت ، هسکه مینه  و اچین شدند.
ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است..ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی