اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 14 اسد , 1397

ادامه درگیری های مرگبار طالبان وداعشیان درننگرهار

شهرجلال آباد 24 دلو باختر
درگیری طالبان و داعشیان درولایت ننگرهار کماکان ادامه دارد.
این درگیری ها ازیک هفته به این سو در بخش هایی از ولسوالی لعل پور آغازشده وکماکان ادامه دارد.
یک قومندان ارشد پولیس درشرق کشور به آژانس باخترگفت درتازه ترین درگیری ها که شب گذشته شکل گرفت ، یازده  عضو گروه داعش وطالبان کشته شدند.
اوگفت درگیری ها برسر اقتدار گرایی این دو گروه هراس افگن رخ داده است .
درجریان چند سال اخیر ، بخش هایی از کشور گواه خونین ترین درگیری ها میان طالبان و داعشیان بوده است.
این درگیری ها باعث شده تا درکنار وارد شدن تلفات به غیرنظامیان ، صدها روستا نشین مجبور به ترک خانه های شان گردند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی