اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 14 اسد , 1397

مردم افغانستان قربانی های فراوان داده اند اما تاهنوز درشناخت دقیق دشمن با ذهن خود درجنگ اند

کابل باختر12 دلو
گزارشگر آژانس باخترمی نگارد : با توجه به سخنرانی ترامپ با نماینده های کشور های عضو شورای امنیت ملل متحد ، این پرسش مطرح میگردد که آیا مردم افغانستان درچندین سال گذشته قربانی سیاست های نادرست متحدان بین المللی نظام گردیده اند؟ زیرا به با ور آنها اگر متحدان افغانستان قادر به ریشه کن سازی هراس افگنی درمنطقه بودند، چرا این قدر تاخیر ؟
به هرصورت، زمانی که رییس جمهوری امریکا مطرح می سازد که دگر پناه گاه های هراس افگنان تحمل نمی شود ، این پناه گاه ها امروز ایجاد نشده است ، ازگذشته دور وجود داشته اند، کشورهای وجود دارند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از هراس افگنان حمایت می کنند ، تمرکزبه لانه ها و زیربنا های حمایتی آنان می تواند فرصت  ساز بازسازی و رفاه مردم افغانستان شود .
اگراین بحث را  به گذشته برگردانیم و به خاطر بیاوریم، جورج دبلیو بوش پس از حمله های انتحاری بر برج های بلند تجارتی وپنتا گون، جنگ علیه القاعده را آغاز کرد ومطرح ساخت که  حامیان القاعده دشمن امریکا میباشد .
درآن زمان نیز برخی ازکشور های وجود داشتند که هم از القاعده حمایت مالی می کردند و هم سلاح و مهمات دراختیارآن ها قرارمی دادند .
ازآن زمان جنگ متحدان علیه القاعده و هراس افگنی ادامه دارد.
دراین مدت همچنان مطرح شد که طالبان دشمن بالقوه برای امریکا نمی باشد.
اکنون مردم افغانستان نگران اند که تنها طالبان درمحور توجه قرارگرفته اند درحالی که پیوسته مطرح می گردد که درافغانستان 20 گروه هراس افگنی فعالیت دارند و خطرناک ازهمه گروه داعش درحال سربازگیری میباشد.
بنأ مردم افغانستان ازمتحدان بین المللی خود می خواهند که هراس افگنان قابل تقسیم به خوب و بد نیستند ، نه تنها طلبان بلکه تمام گروه های هراس افگنی درافغانستان درمرکزتوجه قرارگیرند. نالان

مشاهده در منبع اصلی