اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

برخورد با قلب فساد؛ بیم ها و امیدها

رییس جمهور غنی در ماه ثور امسال در سومین کنفرانس اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد گفته بود که وزارت امور داخله در سکتور امنیتی کشور «قلب فساد» است. رییس جمهور در آن کنفرانس وعده سپرد …

مشاهده در منبع اصلی