اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

پاکستان و بازی سیاسی با افغانستان

افغانستان و پاکستان اغلب روابط پرتنش داشته و مناسبات این دو کشور همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. اختلافات مرزی میان افغانستان و پاکستان از یک سو و خصومت پاکستان با هند از سوی دیگر …

مشاهده در منبع اصلی