اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حمل , 1397

پاکستان و بازی سیاسی با افغانستان

افغانستان و پاکستان اغلب روابط پرتنش داشته و مناسبات این دو کشور همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. اختلافات مرزی میان افغانستان و پاکستان از یک سو و خصومت پاکستان با هند از سوی دیگر …

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی