اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 9 اسد , 1397

توزیع دیپلوم به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی آغاز گردید

کابل باختر- 22 دلو
توزیع دیپلوم به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز طی محفلی در وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید
در این محفل پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی به 6 پوهنتون خصوصی که اسناد و لست های فارغان شان را تکمیل نموده اند، دیپلوم توزیع کرد و به این گونه روند توزیع دیپلوم را به تمام فارغان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی آغاز نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر، وزیر تحصیلات عالی امروز فارغان شش پوهنتون خصوصی که اسناد و لست فارغان را پوره نموده بودند، دیپلوم توزیع کرد.
وی گقت این روند را یک نوید برای همه محصلان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، و نزدیکی بیشتر نهاد های خصوصی با دولتی خواند.
وی گفت که مطابق ماده 33 مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی    در ختم دوره تحصیلی برای فارغان دیپلوم داده می شود، این دیپلوم از طرف وزارت تحصیلات عالی تصدیق و مانند دیپلوم مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مدار اعتبار می باشد.
دوکتور خواجه عمری اطمینان داد  که وزارت تحصیلات عالی با نظارت جدی ازنحوۀ فرایند توزیع دیپلوم زمینه دسترسی تمام فارغان را به اسناد شان فراهم می سازد و با تطیبق مکانیزم مشخص که در آن اسناد حقوقی، اساس شمولیت، جدول نتایج سمستروار،کتاب فراغت و دیتابس بررسی می گردد، از توزیع دیپلوم برای فارغ تحصیلان خیالی جلوگیری می گردد.
در اخیر دیپلوم ها برای فارغان پوهنتون های کاردان، خاتم النبیین، رنا، کاروان، مشعل و سلام از جانب وزیر و هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی توزیع گردید. شوخک

مشاهده در منبع اصلی