اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

پنج هزار دستگاه قالین‌بافی به بازگشت کنندگان توزیع می‌شود

مشاهده در منبع اصلی