اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

پنج هزار دستگاه قالین‌بافی به بازگشت کنندگان توزیع می‌شود

مشاهده در منبع اصلی