اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397

نگرانی از افزایش اعتیاد جوانان به مواد مخدر در بغلان

پلخمری  باختر  22 دلو
اعتیاد جوانان به مواد مخدر در بغلان روز تاروز رو به افزایش است.
فضل الحق اندرابی رییس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت که عوامل عمده و اساسی افزایش اعتیاد جوانان بغلان به مواد مخدر ،زرع  کوکنار ،قاچاق و استعمال مواد خدر در جامعه ،بیکاری و عدم رعایت قانون میباشد که جوانان رو به استعمال مواد مخدر کرده اند.
او اضافه کرد درسال روان هشت صدهکتار زمین در بغلان خشخاش زرع شده است و بیش از هشتاد هزار نفر در این ولایت به مواد مخدر رو آورده اند که با در نظر داشت سطح افزایش سرسام آور معتادین که در میان آنها جوانان و حتی تحصیل یافته ها به سویه لیسانس دیده میشود خود گویای نگرانی میباشد.
رییس مبارزه با مواد مخدر بغلان گفت دربغلان یک  درمانگاه سی بستر برای متعادان وجود دارد که جوابگوی تداوی آنان نیست ودولت مردان باید در زمینه فراهم ساختن تداوی آنان دست به کار شوند تا بتوانیم جوانان معتاد را نجات بدهیم . قایم

مشاهده در منبع اصلی