اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397

کار گاه به هدف وقایه انفلونزا برگزارشد

پکتیکا / باختر/22/ دلو
ریاست زراعت پکتیکا کار گاه ای هدف دریافت راه کارها برای جلوگیری از شیوع انفلونزای مرغی درآن ولایت امروز برگزارکرد.
داکترولی گل رییس صحت عامه پکتیکا به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت ، دراین کار گاه فارم داران مرغ شرکت کردند تا متخصصان زراعت به آنان راه های وقایه از شیوع انفلونزای مرغی را بیان کنند.
درآغاز این کار گاه عطاء الله فصلی معاون والی پکتیکا از مسوولان وزارت زراعت اظهار خوشی کرد و گفت که آغازتدابیر برای جلوگیری از انفلونزای مرغی درآن ولایت حایز اهمیت است مردم و فارم داران نیز دراین زمینه با اداره زراعت آن ولایت همکاری میکنند.
این کار گاه فردا نیز ادامه دارد.   

مشاهده در منبع اصلی