اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397

آلودگی صوتی تاثیر مستقیم بر سلامت قلب و عروق دارد

لندن – صدای امریکا – ۲۱ دلو – باختر
صدای گوشخراش برمه برقی در بیرون خانه یا آرن بلند  موتر ها؛ هر کدام از این صداهای بلند می تواند منبع عصبانیت و ناراحتی پیاپی باشد. یک تحقیق جدید می گوید که این سروصداها می تواند خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.
تحقیق جدید که به تازگی در مجله کالج آمریکائی بیماری های قلبی انتشار یافت، نشان می دهد که آلودگی صوتی می تواند تاًثیر مهمی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد.
پژوهشگران در آلمان و دنمارک داده های سال ها قدیم تر را بررسی کرده اند تا دریابند آیا ارتباطی میان صدا و بیماری قلبی وجود دارد یا نه. انسانها و حیواناتی که در معرض صداهای مداوم و بلند قرار داشتند، دچار میزان بالاتری از مشکلات قلبی، ضربان نامنظم قلب، افزایش فشار خون، کلسترول بالا و قند خون بالا بودند.
سازمان صحی جهان کوشیده یک جدول اندازه گیری صدا بر اساس واحد «دسیبل» تدوین کند. دسیبل یک واحد اندازه گیری لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت و حجم فزیکی (معمولا مورد استفاده در توان صوت یا شدت صوت) به یک مقدار مرجع مشخص است.
به موجب این جدول ، گرچه هنوز میزان مشخصی برای حد مضر صدا وجود ندارد، به نظر می رسد هر صدائی بیش از ۶۰ دیسیبل برای قلب مضر باشد. به موجب این جدول ، ۶۰ دسیبل در حدود صدای حرف زدن در دفتر کار، صدای کار کردن ماشین لباس شوئی یا کولر خانگی است. صدای برمه برقی حدود ۱۰۰ دسیبل و برخاستن  طیاره از باند میدان هوایی ۱۲۰ دسیبل است.
اما توافق اساسی برای این که آستانه زیان صداها چیست، وجود ندارد. اما به نظر می رسد استفاده از گوشی و «هدفون» برای کسانی که در جاهائی مثل میدان های هوایی یا کارگاه های ساختمانی کار می کنند، در کاهش صدا و آثار زیانبار آن مفید باشد. ختم / فریده

مشاهده در منبع اصلی