اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397

رقابت حفظ و تلاوت قران عظیم ایشان بر گزار شد

پلخمری 21 دلو
ریاست امور زنان بغلان رقابت حفظ و حسن تلاوت قرانکریم را میان بیست و چهار حافظ  قرانکریم درشهر پلخمری راه اندازی کرد.
خدیجه یقین رییس امور زنان بغلان هدف ازراه انداری این رقابت راانتخاب  حافظان ممتاز عنوان کرد و گفت که درین رقابت بیست دختر و چهار پسر  در دو بخش حفظ قران کریم و قرایت شرکت کرده بودند .
یقین گفت که سعیده،  شازیه و مینه در بخش قرایت عبدالله، محمدآغا ونازنین  در بخش حفظ قران کریم هرکدام به ترتیب مقام اول دوم و سوم را از آن خود کردند .
عبدالحی نعمتی والی بغلان درین مراسم گروه های  جنگجو و دهشت افگن را دشمنان  دین اسلام و مردم افغانستان خواند و گفت که مخالفان مسلح به دختران اجازه نمی دهند تابه مدارس ومکاتب بروند وتحصیل کنند و این عمل  آنها خلاف شریعت غرای محمدی " ص"  و دین اسلام میباشد . قایم

مشاهده در منبع اصلی