اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

خبرنگاران هرات از محدودیت دسترسی به اطلاعات انتقاد دارند

شماری از خبرنگاران در ولایت هرات از محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد دارند.

مشاهده در منبع اصلی