اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

خبرنگاران هرات از محدودیت دسترسی به اطلاعات انتقاد دارند

شماری از خبرنگاران در ولایت هرات از محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد دارند.

مشاهده در منبع اصلی