اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

کشته شدن چهار جنگجوی داعش در جوزجان

مشاهده در منبع اصلی