اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

دسیسه های خونبار با همکاری عربستان در راه است

آی اس آی، غنی، اتمر و گلبدین کشور را به کارزار کشاکش های بی پایان و خونبار مبدل می کنند.

بر آگاهان پوشیده نیست که گلبدین برای پیاده ساختن یک پروژه 400 میلیون دالری بسیار خطرناک چند منظوره شیوخ وهابی سعودی به کابل آورده شده است.

یکی از اهداف شوم این پروژه اهریمنی صدور بی ثباتی به آسیای میانه می باشد. هدف دیگر مبدل ساختن شمال کشور به یاغیستان (داعشستان و طالبستان) است. در این راستا کار به شدت روان است.

همین اکنون نیمی از حوزه شمالشرق (بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پلخمری) زیر کنترل گروه های تندرو وهابی در آمده است. هم اکنون دهانه غوری به پایگاه مستحکم طالبان و داعش مبدل گردیده است.

در حوزه شمال غرب نیز در فراه، هرات، بادغیس، غور و فاریاب تا سرپل و شبرغان کار به سرعت رو به پیشرفت دارد و به محض فراهم شدن زمینه تنها مانع جدی، اسماعیل خان از سر راه برداشته خواهد شد.

همین اکنون درزاب به کمک حزب اسلامی بزرگترین پایگاه طالب و داعش در شمال مبدل گردیده است. تنها سد بزرگ برای کنترل کامل شمال و اتصال دو جبهه شمال شرق و جنوب غرب، بلخ است که همچون جزیره ای بر سر راه پیاده کردن موفق آمیز و کامل این پروژه واقع گردیده است.

با کنار زدن والی بلخ و آوردن یک والی دست نشانده و مزدور زمینه سقوط بلخ به دست داعش مستقیم یا غیر مستقیم فراهم خواهد گردید. در پهلوی آن حلقه محاصره پنجشیر و شمال کامل خواهد شد و همه خطوط مواصلاتی و پشتیبانی جمعیت و شورای نظار قطع خواهد گردید. انتقال برخی از کوچی های قبایل مرزی به شمال، ساختن هزاران مدرسه و مسجد و آوردن ملاهای وهابی نیز در چهار چوب همین برنامه است.

برنامه ساختن شبکه دانشگاه ها در ولایات شمال و واگذاری مدیریت آن به حکمتیار نیز در چهارچوب همین برنامه سعودی برای اشاعه اندیشه های ضاله وهابیت و پخش فرهنگ منحط عربستانی و ریشه کن کردن فرهنگ خراسانی و شرقی و از میان بردن زبان پارسی می باشد.

در زیر داربست همین برنامه به شدت به دهل تفرقه های تباری و زبانی نگاریده می شود تا زمینه سربازگیری از جمع جوانان احساسی و تندرو گستره قبایل مرزی مساعد گردد.

عزیز آریانفر

مشاهده در منبع اصلی