اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

تلفات سنگین هراس افگنان درنورستان

شهرپارون 17 دلو باختر
چهارده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان کشور درولایت نورستان کشته شدند  و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
این هراس افگنان درجریان یک شبانه روز اخیر دربخش هایی ازاین ولایت شرقی آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله ها چهارده هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی