اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

سخنگوی وزارت اطلاعات وفرهنگ به روسا و کارمندان آن وزارت معرفی شد

کابل باختر15 دلو
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز ، محمد صابر مومند سخنگوی ومشاور امور نشرات و پالیسی آن وزارت را به روسا وکارمندان آن وزارت  معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : دراین مراسم نخست حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط احمدضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد تقرر محمد صابر مومند به حیث سخنگوی و مشاور امور نشرات و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، قرائت شد.
بعدأ سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت، تازمانیکه مقرری ها دراداره های دولتی به واسطۀ  و روابط صورت بگیرد و کار به اهل کار سپرده نشود ، هیچ گونه تغییر و تحول درآن اداره ها به میان نخواهد آمد .
وی افزود که محمد صابر مومند پس از سپری کردن امتحان سی – بی – آر ، به اساس لیاقت و توانایی خود توانسته این پست را حاصل کند.
همینگونه محمد صابر مومند وعده کرد که درپیشبرد امورمربوط ازهیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد . ذبیح الله علم

مشاهده در منبع اصلی