اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

رویارویی۶۰ باشگاه در رقابت‌های انتخابی کرکت در شمال

در این پیکارها نزدیک به ۶۰ باشگاه ولایت‌های زون شمال کشور شرکت کرده‌است.

مشاهده در منبع اصلی