اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

عبدالله قندهاری:مهتاب گرفتگی کامل صورت میگیرد

کابل باختر/11 / دلو
عبدالله قندهاری منجم و ستاره شناس کشور مهتاب گرفتگی کامل را پیشبینی کرده است.
وی که دراین باره با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت که مهتاب گرفتگی از ساعت سه و بیست دقیقه وسیزده ثانیه بعداز ظهر آغاز میگردد و ساعت هشت و 38 دقیقه و 25 ثانیه مهتاب گرفتگی برطرف میگردد.
اوگفت که چنین مهتاب گرفتگی دریکصدو پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده است .
مهتاب گرفتگی ساعت 30/6 شب درشرقی ترین مناطق کشور چون ننگرهار ، لغمان ، کنر و بدخشان و سایر مناطق قابل رویت میباشد.  ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی