اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

اطلاعیه وزارت حج و اوقاف

کابل باختر11 دلو
قراراست بیست و دومین دور مسابقه بین المللی حفظ قران عظیم الشان ازطبقه ذکور درماه حوت سالروان درکشور امارات متحده عربی برگزارشود ، به این منظور خواهان شرکت یک تن از حافظان کل قران عظیم الشان درمسابقه مذکور ازکشور افغانستان شده اند.
بنأ ازعموم حافظان مکمل قران عظیم الشان که دارای حسن صورت و بلدیت به احکام تجوید داشته باشند و سن شان از 25 سال تجاوز نکند ، رسانیده  میشود که به خاطر سپری کردن امتحان درمسابقه مذکور به روز چهار شنبه 18 دلو سالروان ساعت 9 صبح به مقر ریاست امور قراء واقع شهرنو،  با داشتن تذکره تابعیت خویش حاضر شوند تا اجراات که  درنظراست صورت بگیرد. احمدضیا احمدی 

مشاهده در منبع اصلی