اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

صدیق الله توحیدی: چرخش آزاد اطلاعات مستلزم همکاری حکومت است

کابل،11 دلو، باختر
صدیق الله توحیدی مسوول داد خواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران امروز درنشست خبری از عدم ارائه معلومات به خبرنگاران هنگام وقوع رویداد های هراس افگنی انتقاد کردو گفت این امر باعث شایعه پراگنی بین مردم می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، صدیق الله توحیدی در این نشست از پوشش خبری رویداد های اخیر ازاهل رسانه تشکر کردو گفت که گزارشگران هنگام گزارش دهی از رویدادهای هراس افگنی مصونیت ندارند.
وی حق دسترسی به اطلاعات هنگام این چنین رویداد ها را یک معضل بزرگ دانست و بیان داشت که حکومت از ارایه معلومات دقیق به خبرنگاران دریغ می ورزد  و حتا در بعضی موارد اطلاعات دست کاری شده را به خبرنگاران می دهد که این امر باعث شایعات می شود .
توحیدی چرخش آزاد اطلاعات را مستلزم همکاری حکومت دانست و علاوه کرد حکومت باید در زمینه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات اقدامات جدی نماید.
مسوول داد خواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران تصریح کرد که طرفین درگیر باید به بی طرفی رسانه ها احترام بگذارند.
توحیدی در این نشست از رسانه ها خواست که بی طرفی شان را حفظ کرده و هنگام اعلام ماتم ملی و رویداد های هراس افگنی در نشرات شان توجه داشته وبا مردم غم شریکی کنند.مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی