اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

صدراعظم هند: پناهگاه‎های ترویستان در همسایگی افغانستان و هند است

صدراعظم هند می‎گوید که پناهگاه‎ها و مراکز آموزشی گروه‎های تروریستی در همسایگی افغانستان و هند قرار دارد که باید درباره نابودی این پناهگاه‎ها صحبت شود.

مشاهده در منبع اصلی