اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

آغازعملیات ضد هراس افگنی درقرغه یی لغمان

شهرمهترلام 11 دلو باختر
عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی قرغه یی لغمان آغازشد.
این عملیات بامداد امروز با اشتراک صدها نظامی اردو ، پولیس و امنیت ملی آغازشدو هدف پاکسازی بزرگ راه ولسوالی قرغه یی – شهرمهترلام از وجود هراس افگنان خوانده شده است.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب به آژانس باخترگفت که دراین عملیات کوشش می شود ولسوالی قرغه یی به ویژه دوطرف جاده عمومی منتهی به شهرمهترلام مرکز لغمان ازوجود هراس افگنان پاکسازی شود.
بزرگ راه ولسوالی قرغه یی – شهرمهترلام تنها راه اتصال به ولایت های شرقی چون لغمان ، کنر و نورستان است.
این بزرگ راه دراین اواخر گواه حضور وفعالیت گروه های هراس افگن بوده است ؛ طوری که مهاجمان چند باری مسافران وکارو ان های تجاری ونظامی را درآن آماج قرارداده اند.
مقامات نظامی درشرق کشور می گویند که این عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی قرغه یی از وجود هراس افگنان ، ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی