اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

به روح شهدای اخیر رویداد کابل در بغلان دعا خوانی صورت گرفت

پلخمری باختر 11دلو
مراسم ختم قرآن کریم و اتحاف دعا به روح شهدای رویداد های اخیر دهشت افگنی کابل در بغلان برگزار شد.
انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان در این مراسم که درمسچد جامع قومندانی امنیه بغلان برگزار شد رویداد چهار راهی صدارت را جنایت وحشیانه خواند و از نیرو های امنیتی خواست که دراز بین بردن دشمنان وطن ترحم نکنند.
مل پاسوال اکرام الدین سریع قومندان امنیه بغلان با ابراز تسلیت به خانواده های شهدا گفت که نیروهای ما تا آخرین رمق حیات از مردم خود دفاع میکنندو هیچگاهی دراین راه از خود خستگی نشان نمیدهند.
در این مراسم شرکت کنندگان نفرت و انزجار شان را نسبت به حملات دهشت افگنی و کشتار مردم بیان کردند. قایم

مشاهده در منبع اصلی