اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

برای برف‎پاکی سرک‎های عمومی بامیان آمادگی گرفته شده است

رییس اداره فواید عامه بامیان می‎گوید که آمادگی‎ها برای برف‎پاکی سرک‎های عمومی و کوتل‎های بامیان گرفته شده است.

مشاهده در منبع اصلی