اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

برداشت آزاد: سجده شکر (عکس)

وزیر خارجه اندونزیا و مسوول امنیتی رییس جمهور این کشور به دنبال پایان سفر بی خطر رییس جمهورشان در افغانستان سجد شکر بجا آوردند.کد(10)

مشاهده در منبع اصلی