اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

رییس‌جمهور در دیدار با بزرگان بلخ: موضوع بلخ در چارچوب قانون اساسی حل می‌شود

مشاهده در منبع اصلی