اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

عبدالبدیع صیاد به‌عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شد

مشاهده در منبع اصلی