اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

ریزش برف راه های منتهی به فیض آباد را مسدود کرد

فیض آباد 11دلو باختر
برف باری راه های  مواصلاتی ۱۴ ولسوالی بدخشان  رابا مرکز آن ولایت مسدود کرد .
سید عبدالله همایون دهقان رییس مبارزه باحوادث طبیعی بدخشان  به خبرنگار آژانس باختر گفت  که برف‌باری‌های سنگین اخیر، راه مواصلاتی ولسوالی های یاوان، کوهستان، راغستان٬ خواهان،  نسی٬ کوفاب، شکی، مایمی، شهر بزرگ٬ ارغنجخواه وهمچنان راه مواصلاتی ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم٬ واخان و شغنان  را به‌روی ترافیک مسدود کرده است .
طبق یک خبر دیگر از اثر برف‌باری شدید، دیشب شاهراه فیض آباد تخارنیز  به‌روی ترافیک مسدودشد.
  انجینیر عبدالروف عبیدی، رییس فواید عامۀ بدخشان گفت که گروه برف پاکی ادارۀ فواید عامه  به ساحه اعزام شده است و تاشام امروز این شاهراه  به‌روی ترافیک بازخواهد شد برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی