اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/11 /دلو
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(5-)
سالنگ شمالی، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(12-)
سالنگ جنوبی، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(14-)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(1)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(9-)
هرات، آفتابی  بلندترین درجه حرارت(10-) پاینترین(13-)
فراه، آفتابی درجه حرارت(10) پاینترین(3-)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(3-) پاینترین(12-)
کندز، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(9-) پاینترین(11-)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(8)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(7-)
لشکرگاه، آفتابی درجه حرارت(12) پاینترین(1-)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(4)
جبل السراج، آفتابی  درجه حرارت(5) پاینترین(0)
میمنه، ابر بلندترین درجه حرارت(3-) پاینترین(13-)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(9-)
فیض آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(0) پاینترین(10-)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(3) پاینترین(7-)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(17-)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(2) پائینترین(14-)
شبرغان ، ابر بلندترین درجه حرارت(4-) پاینترین(9-)
طلوع آفتاب(6) و (50) دقیقه و غروب آن(5) و (21) دقیقه
ختم/فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی