اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

شهرک سازی برای کوچی ها در تخار (سند)

والی تخار از نام کوچی استفاده کرده، برای داعش شهرک می سازد!

دولت در 16 سال گذشته وعده داده بود که یک شهرک در ولسوالی بهارک برای بیجاشدگان و بی خانه های مردم ولایت تخار می سازد اما در ین مدت والی صاحبان و دولت مرکزی صدها بار وعده دادند که شهرک در ولسوالی بهارک ساخته شده و انقریب آب آن تنظیم می شود و برای بی خانه ها توزیع می گردد ولی این همه وعده ها دروغ بوده است.

چندی قبل فضل الله مجددی والی تخار به محمد جان رییس اراضی تخار گفته است که هر چه عاجل برای کوچی ها یک شهرک استاندارد در ولایت تخار ایجاد کرده توزیع نماید.

از قرار گزارش ها در ولایت تخار هیچ فرد کوچی وجود ندارد ولی فضل الله مجددی می خواهد با ساخت یک شهرک مجهز و استفاده از نام کوچی افراد داعش را در این شهرک جابجاه نماید.

این در حالیست که هزاران ها تن از بی خانه ها و بیجاشدگان ولایت تخار در مدت ده سال گذشته، صدها بار در مقام ولایت و ریاست مهاجرین بخاطر توزیع شهرک بهارک مراجعه نموده نه تنها به گپ های شان گوش داده نشده بلکه توهین و تحقیر شده اخراج شده است

در همین حال قادر افغان ريیس اسبق معارف ولايت تخار و مسوول شبکه افغان بسیم در شمالشرق گفته است كوچي هاي ولايت تخار متشكل از اقوام (پشتون، ازبك، بلوچ، عرب و گجر) اند. به باور شما آیا اقوامی را که قادر "افغان" به عنوان کوچی یاد کرده است کوچی اند؟

از سویی هم اطلاعاتی وجود دارد که والی تخار برای کوچی های تخار شهرک مجهزی می سازد درحالیکه در تخار کوچی وجود ندارد. حال چند پرسش:

1. کوچی ها چه برتری نسبت به اقوام دیگر تخار دارند که برای شان شهرک ساخته می شود درحالیکه مطابق قانون اساسی همه اتباع کشورمان حقوق یکسان دارند؟
2. شهرک های معلمین، معلولین و مهاجرین که از سوی والیان پیشین تخار افتتاح نیز شده است سرجای شان قرار دارد و خط و خبری از شروع کار آنها نیست با آنکه حق قانونی شان است که از شهرک های شان مستفید شوند.
3. بر اساس تعریف آقای "افغان" اگر (عرب ها، ازبک ها و بلوچ ها) کوچی اند پس چرا زیر نام آنها و برای آنها شهرکی ساخته نمی شود؟

اگر این شهرک ساخته شود گلیم امنیت نسبی که در تخار وجود دارد جمع می شود و همه اقوام ساکن در این ولایت آسیب می بینند و از سوی دیگر جفا در برابر اقوام دیگر این ولایت است.

این اسناد هم برای کسانی که ادعا می کردند شهرکی در تخار برای کوچی ها ساخته نمی شود و ما را متهم به این و آن می کردند. حکومت مرکزی طرح ساخت شهرک برای کوچی ها در تخار را زیر نام کمیته (انکشافی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن گزینی) به حکومت محلی تخار فرستاده است.

جناب والی صاحب! این برتری خواهی ها و امتیازدهی ها است که کشورمان را به لبه پرتگاه کشانده است و میان اقوام دیگر نفرت ایجاد کرده است. شما اینجا والی تاجیک، ازبک، پشتون، هزاره و…. هستید نه تنها از کوچی ها. هرگونه امتیازدهی تان زیر هر عنوان و نامی جفا در برابر اقوام دیگر تخار است و تیشه بر ریشه خود وحکومت میزنید، لطفن از امتیازدهی هایتان دست بکشید.پویا

مشاهده در منبع اصلی