اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

دشمن از اختلافات سیاسی استفاده برد

زد و بند های سیاسی و نبود ظرفیت در نهادهای امنیتی از عوامل اصلی افزایش حملات هراس افکنانه در کشور است.

محمد آگل مجاهد آگاه نظامی درخصوص ارتباط حملات هراس افکنانه و تنش های سیاسی در کشور می گوید که اختلافات درونی خود حکومت باعث شده است که دشمنان از وضعیت سو استفاده کنند.

این نظامی پیشین همچنین ضعف در بخش های استخباراتی و کشفی را از عوامل مهم افزایش حملات خوانده و اظهار می کند که بخش های کشفی برای جلوگیری از حملات توانمندی ندارند.

گفتنی است که درحالیکه زد و بندهای سیاسی در نهادهای امنیتی و میان سران حکومتی برای برکناری والی بلخ در جریان است؛ حملات هراس افکنانه در پایتخت و سایر ولایت ها جان بسیاری از مردم را گرفته است.

این حملات تنها در 10 روز گذشته در کابل نزدیک به 200 نفر را به کام مرگ برده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی