اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

طالب بدون گفتگو و داعش برای جایگزین

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، نظام و قانون حاکم افغانستان در سیاست شوم غرب دلیل حکومت های کرزی و غنی می باشد که هر کدام در قبیله گرایی بی رقیب و از عوامل تداوم جنگ در کشور است و مهمترین آن، قدرت یابی طالبان و وجود داعش که هرچند بنا به اهداف امریکا اجرا می شود.

عدم قاطعیت در برابر طالبان که از سوی امریکا طی شانزده سال گذشته برقرار است راهی مشخص برای هر حکومت و رییس جمهور این سرزمین می باشد و برهمین اساس، طالب برای کرزی برادر ناراضی شد و غنی به آن نگاه ذخیره قومی دارد و پشتوانه ای برای پشتونیزم کردن افغانستان.

تنها در ده روز، سه حمله از سوی طالبان در پایتخت رخ داد، حمله به هتل کانترنینتال، چهارراه صدارت و مقر پولیس که نشان داد، استخبارات صرفِ به حاشیه راندن رهبران قومیت ها می شود و حفاظتی از شهروندان حتی در امنیتی ترین مناطق پایتخت صورت نمی گیرد و اینکه طالب هیچ گاه از اهداف خود دست نمی کشد و نخواهد کشید: کشتار مردم و قتل عام های گسترده تر.

ترامپ پس از این حمله ها در نشست امنیت سازمان ملل گفت که با طالبان گفتگو نمی کنیم اما این سخن قاطعیت لازم برای نابودی گروه طالبان به عنوان هدف ندارد و بیش از آنکه سبب مقابله با طالب و داعش برای کاهش قتل عام غیرنظامیان در پایتخت شود موجب شعله ور تر شدن این جنگ و حمله های شهری خواهد شد.

دهه هاست که خواست جمعی مردم به جای صلح های که بازاری برای معامله گران شده، جنگ علیه طالبان در جبهه هاست و اگر امریکا با تغییر در راهبرد، این گروه را مورد حمله قرار دهد به طور یقین گروه تروریستی جایگزینی در اختیار دارد، چرا این کشور هیچ گاه از داعشی که بیشترین حمله و انتحاری را در صورت می دهد، نمی گوید؟

حکومت نیز که همواره در سردگمی اینکه چه کند و اکنون چه بگوید به سر می برد پس از اظهارات رییس جمهور امریکا عنوان کرد که طالبان از خط سرخ عبور کرده و فرصت های عظیمی را از دست داده اند و باید صلح را در میدان های جنگ جستجو کرد.

این در حالی است که نه تنها استانکزی و اتمر همچنان در مقام خود باقی ماندند بلکه رییس امنیت ملی در سفری به پاکستان در خصوص حمله های اخیر کابل با سران اسلام آباد به گفتگو خواهد نشست و رییس جمهور به جای سازماندهی نهاد امنیت تنها کاری که انجام می دهد، سخنرانی های تهدید آمیز علیه دشمنان بدون نام بردن از طالب است.

بستن درهای گفتگو با طالبان که از جانب ترامپ با حمایت حکومت پاسخی محکم از جانب این گروه داشت: شدت حمله ها و گسترده کردن کشتارهای بی رحمانه شهروندان از پایتخت گرفته تا هر مکان و در هر لحظه زیرا طالب، داعش و یا انتحاری کننده هر گروه تروریستی با تکیه بر حمایت های درون حکومتی توان و ظرفیت کشتارها حتی در مقر نظامی و یا امنیتی ترین نقاط پایتخت را دارد.

امریکا به دنبال بهانه برای ورود به خاورمیانه پس از یازده سپتامبر با آنکه از سوی القاعده رخ داده بود نه طالبان، به افغانستان حمله کرد و با تسخیر کشور دست به ایجاد پایگاه های دایمی زد و از این طریق هم دامنه نفوذ روسیه را کاهش داد و هم سدی در برابر ایران شد.

و دلیل تمامی این اهداف، ناامنی بود و تداوم تروریستان و حال چرا باید کاخ سفید با ایجاد حکومتی قانونی و مشروع بر افغانستان برای ایجاد امنیت و پایان دادن جنگ همچنان که دلیل ماندن در کشور را از میان برد، مهم ترین سلاح که همان گروه های تروریستی می باشد را نابود کند؟
امریکا و حکومت افغانستان محتاج تروریسم برای بقاست و جز این، نه کاخ سفید می تواند ماندگار در خاورمیانه شود و نه کرزی ها و غنی ها از دل قبیله گراترین رهبران پشتون، فرصت رسیدن به راس قدرت را یابند.

طالبان همواره در هدفی مشخص و با قاطعیت به نبرد با نظام های حاکم به اهداف خود دست یافتند تا جایی که کوچکترین سردگمی در عملکرد این گروه نبوده و نیست در حالی که کرزی و غنی یک روز علیه پاکستان بودند و دیگر روز طالب دوستانی سخاوتمند.

رسیدن افغانستان به ثبات و امنیت نه با نابودی و صلح با طالب به سرانجام می رسد و نه دشمنی با اسلام آباد بلکه در اختیار امریکاست که بنا به اهداف این کشور اگر تاریخ مصرف طالب به اتمام رسیده باشد داعشِ جایگزین هست آنهم در منطقه ای مستعد ظهور و قدرت یابی تروریستان.

و بماند که اشرف غنی و تیم ارگ نشین تروریست تر از هر طالب و داعشی بر مردم افغانستان حتی قومیت پشتون می باشد و آنچه انتظار مردم هراسان و ناامید پایتخت را می کشد حمله و انتحاری های دیگر زیرا طالب دیگر نه آن افراط گر با پرچم سفید بلکه بدل به دولتمردی در هسته اصلی همین نظام شده است.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی